Інформація про раду

Білозерська районна рада Херсонської області
Білозерський район, смт Білозерка, вул. Свободи, 87
індекс: 75000
телефони: (05547) 33-9-77, 33-3-56, 33-0-16, 33-9-94
електронна адреса: rayradabel@ukr.net
веб – сторінка: bilozerka-rada.gov.ua

ГРАФІК РОБОТИ РАЙОННОЇ РАДИ

Понеділок – четверг з 8.00 до 17.00 години
П’ятниця та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45 години
Обідня перерва з 12.00 до 12.45 години

Білозерська районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими та селищною радами.

Повноваження районної ради:

-затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання; 

-затвердження районних бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання; 

-розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій між, місцевими бюджетами сіл, селища, міста районного значення; 

-вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об’єктів в установленому законом порядку; 

-вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста, що перебувають в управлінні районної ради; призначення і звільнення їх керівників; 

-вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин; 

-вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також про скасування такого дозволу; 

-встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях; 

-прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом; 

-прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищної рад рішень, пов’язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; 

-надання згоди на передачу об’єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селища, міста та прийняття рішень про передачу об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селища, що перебувають в управлінні районної ради, у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності; 

-прийняття рішень щодо делегування районній державній адміністрації окремих повноважень районної ради; 

-заслуховування звітів голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень; 

-прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації; 

-внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації; 

-прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів; 

-здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування; 

-затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району; 

-прийняття рішень щодо об’єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них; 

-прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом.

-заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території району;

-встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює районна рада, а також суб’єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств. 

Рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до її відання Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.